Fotogaléria z Dňa narcisov 2019

Dňa 11. apríla 2019 sme sa opäť zapojili do verejnej zbierky Deň narcisov. Vyhodnotenie i fotogalériu nájdete tu.

Fotogaléria zo súťaže v silovom trojboji

V utorok 26. marca 2019 sa v jedálni ŠI stretli súťažiaci na súťaži v silovom trojboji. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

2% nie sú veľa, ale nám môžu veľmi pomôcť

Vážení rodičia a priatelia školského internátu,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane.

 

Prosíme Vás, pomôžte nám zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí v školskom internáte.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami určenej neziskovej organizácii. Takou je aj naše Rodičovské združenie pri Školskom internáte Medická 2 v Košiciach.

Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom internáte,

- zabezpečenie materiálno-technického vybavenia školského internátu.

 Ďakujeme

 

Tlačivo nájdete tu:

vyhlásenie ŠI Medická 2

60. výročie založenia ŠI

Ak máte záujem pozrieť sa na krátky videozostrih z osláv 60.výročia založenia nášho internátu, neváhajte a kliknite tu.

Fotogaléria zo súťaže Vylúšti tajničku

V stredu 20. marca 2019 sa v jedálni ŠI stretli súťažiaci na súťaži Vylúšti tajničku. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Fotogaléria zo súťaže Záhady tela

V stredu 13. marca 2019 sa v jedálni ŠI znova stretli súťažiaci na súťaži Záhady tela. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu izbu – 2019

Dňa 6.3.2019 sa uskutočnilo bodovanie izieb prihlásených do súťaže o Najkrajšiu izbu v ŠI. Kompletné výsledky nájdete tu.

Fotogaléria zo 4. vydania súťaže GUESS THE YEAR (Uhádni rok).

V utorok 26. februára 2019 sa v jedálni ŠI znova stretli fanúšikovia filmov a filmovej hudby na súťaži GUESS THE YEAR (Uhádni rok). Tentokrát na tému - filmové hity. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Fotogaléria z 8. reprezentačného plesu ŠI

V sobotu 9.2.2019 od 18.00 sa v našom internáte uskutočnil 8. reprezentačný ples. Fotogalériu i bližšie informácie z plesu nájdete tu.

Medziinternátny volejbalový turnaj

Naše družstvo sa zúčastnilo na medziinternátnom volejbalovom turnaji organizovanom ŠI Werferova na SOŠ automobilovej a suverénne tento turnaj ovládlo. Gratulujeme.