60.výročie založenia Školského internátu Medická 2