A leto je tu!

Všetkým našim súčasným aj budúcoročným žiakom prajeme pokojné a krásne zaslúžené letné prázdniny. Tešíme sa na Vás v septembri.