Vieš dobre gazdovať? - 23. apríl 2018

O tom, že finančná a spotrebiteľstká gramotnosť sú dôležité počúvame z každého kúta. Príďte si to ale v pondelok 23. apríla 2018 o 19:30 do jedálne ŠI rozmeniť na drobné. V tomto súťažno-zábavnom kvíze sa dozviete omnoho viac. Súperiť budú medzi sebou všetky výchovné skupiny. Príďte podporiť svoj tím!

Dobrý zrak prirodzene - 2. máj 2018

Dobre vidieť znamená aj veľa vedieť. Ako dosiahnúť dobrý zrak prirodzene bez operácii, kontaktných šošoviek, či okuliarov budeme hovoriť 2.mája 2018 v jedálni ŠI o 19:30. Za hodinku získať tieto informácie je DAR na celý život.

Náplň seminára:
● aký DAR sú naše oči, ako im rozumieť a pomáhať
● techniky ako uvolniť svoje oči, aby sme lepšie videli (nutná podmienka pre dobrý zrak)
● príjemné a zábavné cviky, ktoré pôsobia priaznivo na relaxáciu a regeneráciu zraku, uzdravujú i celé telo
● praktické rady ako zaviesť cvičenia do svojho dňa a ako zmeniť nevhodné návyky, ktoré škodia nielen zraku ale i telu

Rozlúčka s maturantmi - 25. apríl 2018

Dňa 25. apríla 2018 sa o 18:30 uskutoční v jedálni nášho internátu oficiálna rozlúčka s našimi maturantmi.

RETRO výstavka vo vestibule Školského internátu

Osviežiť spomienky, ukázať žiakom a pripomenúť si veci, ktoré sme využívali v domácnosti a sú aj napriek rokom stále funkčné. Prebieha v dňoch od 10.4.2018 do 26.4.2018.

Venujte nášmu internátu 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školského internátu,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane.

 

Prosíme Vás, pomôžte nám zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí v školskom internáte.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami určenej neziskovej organizácii. Takou je aj naše Rodičovské združenie pri Školskom internáte Medická 2 v Košiciach.

Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj naviac. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom internáte,

- zabezpečenie materiálno-technického vybavenia školského internátu.

 Ďakujeme

 

Tlačivo nájdete tu:

vyhlasenie-2 percenta-internat medicka 2