Fotogaléria zo súťaže Záhady tela

V stredu 13. marca 2019 sa v jedálni ŠI znova stretli súťažiaci na súťaži Záhady tela. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

1. ročník súťaže v silovom trojboji – chlapcov a dievčat ŠI

Termín: 26.3.2019 - utorok

Čas: 19.00 hod.

 

Miesto konania: posilňovňa – prízemie č.31

Nahlásiť sa na 8. poschodí do 25.3.2019.

 

Súťažné disciplíny  - tlak na rovnej lavičke

                                       - drep s veľkou činkou

                                      - mŕtvy ťah

                                       - všetko na počet opakovaní

 

Let's Go !!!

Vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu izbu – 2019

Dňa 6.3.2019 sa uskutočnilo bodovanie izieb prihlásených do súťaže o Najkrajšiu izbu v ŠI. Kompletné výsledky nájdete tu.

Fotogaléria zo 4. vydania súťaže GUESS THE YEAR (Uhádni rok).

V utorok 26. februára 2019 sa v jedálni ŠI znova stretli fanúšikovia filmov a filmovej hudby na súťaži GUESS THE YEAR (Uhádni rok). Tentokrát na tému - filmové hity. Fotogalériu i bližšie informácie k akcii nájdete tu.

Fotogaléria z 8. reprezentačného plesu ŠI

V sobotu 9.2.2019 od 18.00 sa v našom internáte uskutočnil 8. reprezentačný ples. Fotogalériu i bližšie informácie z plesu nájdete tu.

Svetový deň vody

„VODE BOLA DANÁ ČAROVNÁ MOC BYŤ MIAZGOU ŽIVOTA NA ZEMI“

                                                                                  /Leonardo da Vinci/

22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre ľudstvo. Radi by sme poukázali na význam vody pre život na zemi, na stav vôd vo svete a viesť ľudí k ochrane vôd. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti.

Pozývame vás dňa 21.3.2019 na prezentáciu vo vestibule ŠI.

Krst básnickej zbierky

Dňa 14. 3. 2019  o 19.30 hod. sa uskutoční v miestnosti č.310 autogramiáda spojená s krstom básnickej zbierky "Fantázia". Srdečne sa tešíme na vašu účasť.

Záhady tela - 13. marec 2019

Milí žiaci, pozývame Vás zúčastniť sa zábavného kvízu o zdraví ZÁHADY TELA, kde zistíte ako dobre poznáte svoje telo a čo o ňom ešte neviete. Akcia sa uskutoční dňa 13.03.2019 so začiatkom o 19.30 hod. v jedálni nášho internátu.

2% nie sú veľa, ale nám môžu veľmi pomôcť

Vážení rodičia a priatelia školského internátu,

využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane.

 

Prosíme Vás, pomôžte nám zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie Vašich detí v školskom internáte.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami určenej neziskovej organizácii. Takou je aj naše Rodičovské združenie pri Školskom internáte Medická 2 v Košiciach.

Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom internáte,

- zabezpečenie materiálno-technického vybavenia školského internátu.

 Ďakujeme

 

Tlačivo nájdete tu:

vyhlásenie 2018 - ŠI Medická 2

Vylúšti tajničku - 20. marec 2019

Milí žiaci,

dňa 20. marca 2019 o 19.30 hod. sa v jedálni ŠI uskutoční súťažno-zábavný večer: “ Vylúšti tajničku “, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Súťažiť budú 3-členné družstvá z jednotlivých poschodí  ŠI,  ktorých úlohou bude v najkratšom čase a správne vylúštiť 4 tajničky.  Počas prestávok bude zabezpečený kultúrny program v podaní našich žiakov. Podľa počtu získaných bodov vyhlásime 1.,2.a 3. miesto a víťazi budú odmenení.

Tešíme sa na Vás!