KTO SME 

Informácie o ubytovaní žiakov na ŠI Medická 2, Košice, nájdete TU.

Školský internát bol založený v roku 1958 a ide o samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť žiakom, ktorí študujú na niektorej zo stredných škôl na území mesta Košíc.

Svojou kapacitou patrí k najväčším školským internátom nielen v Košickom kraji, ale na celom Slovensku.

Ubytovanie je pre žiakov zabezpečené v bunkách, každá bunka má dve dvojposteľové izby, chodbu, kúpeľnu a WC. V izbách a v spoločných priestoroch školského internátu majú žiaci vytvorené optimálne podmienky pre štúdium, aktívne využitie voľného času i relax. Kuchynky sú  vybavené mikrovlnými rúrami na každom poschodí.
Klubové miestnosti s TV a DVD na každom poschodí.
Zrkadlovú tanečnú miestnosť, miestnosť pre výtvarne nadaných žiakov - tvorivé dielne, miestnosť pre hudobne nadaných žiakov FO-NO.
Študovne, skupinové miestnosti.
Internetové pripojenie na izbách (WiFi).
Redakciu - miestnosť pre tvorbu časopisu ŠI "SPOLOČNE-Intrákoviny".
Knižnicu s knižným fondom cca 5000 kníh s bohatou ponukou populárnych i náučných časopisov.
Štyri dobre vybavené posilñovne a ihrisko.
Stolný tenis v štyroch miestnostiach.
Biliard a stolný futbal.

Ponúkame bohaté kultúrne a športové vyžitie, rozvíjanie talentu a záujmov v záujmových útvaroch a veselých  celointernátnych akciách.

Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti a samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život.

ŠI je zapojený do projektu škôl podporujúcich zdravie - Zdravý domov i do ďalších projektov. Žiaci školského internátu vydávajú vlastný časopis " SPOLOČNE " Intrákoviny.