Záložka do knihy spája slovenské školy a školské zariadenia

Náš Školský internát sa aj v tomto roku zapojil do realizácie už 10.ročníka celoslovenského projektu "Záložka do knihy spája slovenské školy a školské zariadenia". Témou tohto ročníka sú: "Významne osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)".

Druhou školou, ktorú nám v rámci projektu pridelili je: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 926 01 Sereď

Deň jablka

 

Výstava tekvičiek a jesenných ikebán