Oznam!

Školský internát bude v dňoch 12. 09. 2021 až 14. 09. 2021 zatvorený. Nástup žiakov na internát bude dňa 15. 09. 2021 (stredu) od 15:30 hod.

Žiak je povinný si zo sebou priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo TU) a v interiéri používať respirátor

DÔLEŽITÝ OZNAM !!! (Aktualizované 31. 08. 2021)

Nástup žiakov do ŠI v školskom roku 2021/2022:

Príchod žiakov do ŠI je 01. 09. 2021 (streda), podľa nasledujúceho rozpisu: 

- 1. ročník - 13:00 - 15:30 hod. 

- 2. ročník - 15:30 - 17:00 hod. 

- 3. ročník - 17:00 - 18:30 hod. 

- ostatné ročníky - 18:30 - 20:30 hod. 

Všetkých nastupujúcich žiakov žiadame, aby mali ku dňu nástupu na ŠI uhradené všetky poplatky. 

 

Ďalšie pokyny k nástupu a zoznam vecí, ktoré je povinný žiak so sebou doniesť nájdete TU!

 

Pri nástupe žiak prejde filtrom: 

- dezinfekcia rúk

- meranie teploty 

- rúško

 

Pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak sám za seba predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (tlačivo nájdete TU)

V prípade dobrovoľného rozhodnutia informovať ŠI o tom, že žiak spĺňa podmienky výnimky z karantény sa predkladá aj tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény" (tlačivo nájdete TU)

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že plenárna schôdza rodičovského združenia je ZRUŠENÁ. Vstup rodičov do priestorov ŠI je zakázaný

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia!!!

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 

Po každom prerušení dochádzky v školskom zariadení v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Tlačivo - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti