+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVážení rodičia a priatelia školského internátu !


Pomôžte nám skvalitniť výchovnovzdelávací proces v školskom internáte darovaním 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.

Ďakujeme

 

Ako poukázať 2% z daní ?

Popis krokov pre venovanie 2% z dane 

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Formulár:  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane FO za rok 2016

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Školský internát je samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť žiakom, ktorí študujú na niektorej zo stredných škôl na území mesta Košíc. Svojou kapacitou patrí k najväčším školským internátom nielen v Košickom kraji, ale na celom Slovensku. Ubytovanie je pre žiakov zabezpečené v bunkách, každá bunka má dve dvojposteľové izby, chodbu, kúpeľnu a WC. V izbách a v spoločných priestoroch školského internátu majú žiaci vytvorené optimálne podmienky pre štúdium, aktívne využitie voľného času i relax. Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti a samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život. ŠI je zapojený do projektu škôl podporujúcich zdravie - Zdravý domov i do ďalších projektov. Žiaci školského internátu vydávajú vlastný časopis " SPOLOČNE " Intrákoviny a v ŠI aktívne pracuje žiacka samospráva - žiacka rada. Školský internát bol založený v roku 1958.
 


ČO PONÚKAME :

 • Ubytovanie v príjemne zariadených izbách a celodenné stravovanie.
 • Bohaté kultúrne a športové vyžitie, rozvíjanie talentu a záujmov v 34 záujmových krúžkoch, v zaujímavých celodomových akciách.
 • Kuchynku vybavenú mikrovlnými rúrami na každom poschodí.
 • Klubové miestnosti s TV a DVD na každom poschodí.
 • Čajovňu, zrkadlovú tanečnú miestnosť, miestnosť pre výtvarne nadaných žiakov - tvorivé dielne, miestnosť pre hudobne nadaných žiakov FO-NO.
 • Študovne, skupinové miestnosti.
 • Internetové pripojenie na izbách (WiFi).
 • Dve počítačové a internetové miestnosti.
 • Redakciu - miestnosť pre tvorbu časopisu ŠI "SPOLOČNE-Intrákoviny".
 • Knižnicu s knižným fondom cca 5000 kníh s bohatou ponukou populárnych i náučných časopisov.
 • Tri dobre vybavené posilñovne.
 • Stolný tenis v štyroch miestnostiach.
 • Biliard a stolný futbal.
 • Multifunkčné ihrisko, volejbalové ihrisko, tenisový kurt.

Download (Stiahnúť) :